NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVASCIRPT

Javascript là một ngôn ngữ có vai trò quan trọng trong việc sử lý những vấn đề tương tác giữa người sử dụng và website.

Do không phải là một người được đào tạo từ chuyên ngành công nghệ thông tin . Để nhằm mục đích vừa học những thứ cơ bản nhất và tìm ra những lỗi sai của mình.

Dưới đây tôi xin phép được dịch những bài viết về JavaScript từ website của mozilla.org . Do tôi vừa học vừa làm bên có nhiều chỗ sai mong các bạn giúp đỡ tìm ra chỗ sai giúp mình.


TỔNG QUAN JAVASCIRPT

avaScript (viết tắt là JS) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dịch và gọn nhẹ với đặc tính hàm đối tượng (first-class functions). JavaScript được biết tới như một ngôn ngữ kịch bản phía máy khách trong các trang Web - tức là thực thi trên trình duyệt, nhưng nó cũng được sử dụng rất nhiều ở các môi trường phi trình duyệt như node.js hay Apache CouchDB. Ngôn ngữ này có đặc điểm là một ngôn ngữ kịch bản dựa trên nguyên mẫu (prototype-based), đa hình (multi-paradigm) nên khá linh động và hỗ trợ được cả các phong cách lập trình hướng đối tượng, lập trình mệnh lệnh và lập trình hàm. Bạn có thể đọc thêm về JavaScript ở đây.

ECMAScript là tiêu chuẩn chung cho JavaScript và tính tới thời điểm năm 2012 thì tất cả các trình duyện hiện đại đều đã hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn ECMAScript 5.1, còn một số trình duyệt cũ thì cũng hỗ trợ ít nhất ở phiên bản ECMAScript 3. Vào ngày 17 tháng 06 năm 2015, phiên bản chính thức thứ 6 của ECMAScript đã được phát hành với tên gọi chính thức là ECMAScript 2015, nhưng nó cũng hay được gọi với tên là ECMAScript 6 hoặc ES6.
Phần này dành riêng cho việc hướng dẫn về ngôn ngữ JavaScript chứ không mô tả cụ thể cho từng môi trường như Web hay cho các môi trường máy chủ. Về các API dành riêng cho Web, bạn có thể xem ở phần Web APIs và DOM.

Lưu ý rằng JavaScript khác với ngôn ngữ lập trình Java nên đừng nhầm lẫn với Java. Cả "Java" và "JavaScript" là các nhãn hiệu được đăng kí bởi Oracle tại Mĩ và các quốc gia khác. Tuy nhiên, hai ngôn ngữ lập trình này có cú pháp, ngữ nghĩa và cách dùng rất khác nhau.


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ JAVASCRIPT

<- Chi tiết chương 1 - >

CHƯƠNG 2 : CÚ PHÁP VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU

<- Chi tiết Chương 2 phần 1: Cú pháp và biến ->

<- Chi tiết Chương 2 phần 2: Cấu trúc dữ liệu trong JavaScript ->lien hệ nguyễn văn đông

BÀI LIÊN QUAN

. 6841353920547445372

REAL ESTATE IN VIETNAM

item