NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

Để học ngôn ngữ lập trình, tôi thấy chúng ta phải học từ những tài liệu cơ bản của những người sáng lập tra ngôn ngữ đó, Cụ thể ngôn ngữ C được thiết kế bởi Dennis Ritchie . Chính vì vậy tôi xin phép được giới thiệu cuốn sách sách C PROGRAMMING LANGUAGE tái bản 2 do chính Dennis M.Ritchie và Brian W.Kernighan viết.

Link bản tiếng Anh của cuốn sách : https://drive.google.com/file/d/1FBm1-7CEOoFHHApE5bEajS8QbRUUCMqa/view

Dưới đây tôi xin phép được dịch cuốn sách sang tiếng việc, do quá trình vừa học vừa dịch nên có nhiều chỗ sai mong các bạn giúp đỡ tìm ra chỗ sai giúp mình.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

-> Chi tiết Chương 1->

CHƯƠNG 1 :
lien hệ nguyễn văn đông

BÀI LIÊN QUAN

. 3483533173424907129

REAL ESTATE IN VIETNAM

item