HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Ngôn ngữ lập trình rất đa dạng và phong phú, mình không phải là một người chuyên về lập trình, chính vì vậy mình vừa học và đưa lên web nhằm mục đích :

  1. Khi viết ra mình sẽ hiểu hơn về ngôn ngữ
  2. Mình dịch từ tài liệu khác, chính vì vậy có nhiều chỗ sai nên cần các bạn giúp đỡ.
DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH MÌNH TÌM HIÊU:

1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C :

http://www.nguyenvandong.net/2019/01/ngon-ngu-lap-trinh-c.html

2. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

http://www.nguyenvandong.net/2019/01/ngon-ngu-lap-trinh-web-php.html

3. NGÔN NGỮ JAVASCIRPT

http://www.nguyenvandong.net/2019/01/ngon-ngu-lap-trinh-javascirpt.html
lien hệ nguyễn văn đông

BÀI LIÊN QUAN

. 4465164869499884714

REAL ESTATE IN VIETNAM

item