22.000 CĂN HỘ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC TP HÀ NỘI XIN CƠ CHẾ ĐẶC THÙ

Theo kế hoạch năm 2017, nhằm thực hiện kế hoạch tái định cư, TP Hà Nội sẽ đầu tư khoảng 22.300 căn hộ nhà ở thương mại theo cơ chế đặt hàng. Theo đó TP đã đề nghị Chính phủ chấp thuận cơ chế nhằm tạo lập quỹ nhà ở tái định cư ngày 29/9 vừa qua.

22.000 CĂN HỘ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC TP HÀ NỘI XIN CƠ CHẾ ĐẶC THÙ


Cụ thể, Hà Nội đề nghị Chính phủ cho phép được áp dụng hình thức thu hồi đất, giao đất theo quy định của Luật Đất đai và lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án, không thông qua đấu thầu, đấu giá...

Tiền sử dụng đất được xác định tại thời điểm giao đất theo quy định nhưng tiền sử dụng đất được nộp vào thời điểm nhà đầu tư bán căn hộ tái định cư theo quyết định của UBND thành phố cho các hộ dân.

Cho phép nhà đầu tư được hưởng 10% lợi nhuận định mức (không bao gồm lãi suất tiền vay) để thực hiện dự án tương tự định mức phát triển nhà ở xã hội.

Bản báo cáo cho biết, kế hoạch năm 2017, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư khoảng 22.300 căn hộ nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng.

Tổng kinh phí dự toán khoảng 55.000 tỷ đồng, số căn hộ này sẽ đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở tái định cư phục vụ các dự án trong giai đoạn 2018 - 2020 và các năm tiếp theo.

Theo UBND TP. Hà Nội, nếu thực hiện theo phương án đầu tư nêu trên, thành phố chỉ phải bố trí vốn để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất, không phải bố trí ngân sách để xây dựng công trình.

Đồng thời, doanh nghiệp giải quyết được việc làm, có thu nhập và tham gia vào quản lý, vận hành nhà ở tái định cư, người dân được hưởng chất lượng và dịch vụ theo cơ chế nhà ở thương mại.

BÀI LIÊN QUAN: