HÀ NỘI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ S3 HOÀI ĐỨC

Lô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu E-9 vừa được Ủy ban nhân dân TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4085/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ với tên phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000. Cụ thể tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu khoảng 62,75 hecta trong đó diện tích đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 8,21 hecta.

Được biết mục đích điều chỉnh này là nhằm phục vụ dự án Khu thương mại dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù, địa điểm tại các xã La Phù, An Khánh, huyện Hoài Đức.

HÀ NỘI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ S3 HOÀI ĐỨC

Theo quy hoạch cũ khu đô thị S3 được phê duyệt tại Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 15/08/2013 là nhóm đất nhà ở mới có diện tích khoảng 20,52 hecta thuộc ô quy hoạch E-9. Nay điều chỉnh thành chức năng đất công cộng đô thị (dịch vụ, thương mại...).

Hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (vị trí, quy mô diện tích...), các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (mật độ xây dựng, tầng cao) và các nội dung khác giữ nguyên theo quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 đã phê duyệt. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sau điều chỉnh tại ô quy hoạch E-9 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000: Đất nhóm nhà ở mới 12,31ha, đất công cộng đô thị (dịch vụ, thương mại...) 8,21ha.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể đối với chức năng đất công cộng đô thị (dịch vụ, thương mại...) thuộc phần đất dự án sẽ được xem xét, quyết định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, đảm bảo các chỉ tiêu chung theo quy hoạch phân khu được duyệt, Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Cho phép điều chỉnh các nội dung có liên quan trong thuyết minh và quy định quản lý của đồ án quy hoạch phân khu S3 phù hợp với nội dung điều chỉnh tại quyết định này.

Về hạ tầng kỹ thuật, nội dung điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất tại khu đất nêu trên làm thay đổi nhu cầu khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo quy hoạch phân khu đô thị S3. Quá trình lập trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cần nghiên cứu kết nối giao thông tuyến đường dự án với hệ thống giao thông khu vực; đảm bảo quy mô đỗ xe theo quy hoạch phân khu được duyệt và phục vụ dự án theo quy định.

Liên hệ Nguyễn Văn Đông.

BÀI LIÊN QUAN: