Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc ( Bao gồm cả Dự Án Condotel Sonasea Phú Quốc ) của chủ đầu tư CEO Group.

- CHI TIẾT DỰ ÁN ->CLICK->

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 dự án Sonasea Phú Quốc

Nhận thông tin dự án

Liên hệ Nguyễn Văn Đông

BÀI LIÊN QUAN: