Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc

Quyết định điều chỉnh lần 2 dự án Du Lịch Nghỉ Dưỡng Sonasea Villas trên diện tích có quy mô 81 hecta thuộc địa phận Bãi Trường- xã Dương Tơ- Phú Quốc của chủ đầu tư CEO Group.

- CHI TIẾT DỰ ÁN : -> CLICK->

Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc

Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc
Điều chỉnh quy hoạch lần 2 dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc

Nhận thông tin dự án Sonasea Villas

Liên hệ Nguyễn Văn Đông

BÀI LIÊN QUAN: