Xây dựng 191 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp

Như vậy trong năm 2016 cả nước đã hoàn thành 179 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người thu nhập thấp trong đó có 82 nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và 97 dự án nhà ở xã hội cho công nhân.

Với 179 dự án đã cung cấp ra thị trường 71.150 căn hộ với mức đầu tư 25.900 tỉ đồng tương đương 3,7 triệu m2.

Bộ Xây dựng vừa cho biết, hiện các địa phương cả nước đang triển khai 70 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, 121 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.

Xây dựng 191 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp

Tuy nhiên khi so với chỉ tiêu chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg vào năm 2011 thì con số này mới chỉ đạt 28% con số đề ra.

Nhằm đưa ra giải pháp giải quyết tình trạng chậm trễ trên, Bộ xây dựng đã nêu ra nhiều lý do như :

- Các địa phương chưa quan tâm đúng mức đến kế hoạch phát triển nhà ở xã hội như chưa đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm.

- Việc phôi hợp giữa các bộ, ngành chưa chặt chẽ, một số chính sách chưa được hướng dẫn triển khai kịp thời.

- Chưa xác định rõ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp.

Điểm nổi bật trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 22m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 26m2/sàn và tại nông thôn đạt 19m2 sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 6m2 sàn/người.

Theo Hà Long
Gia Đình Việt Nam

BÀI LIÊN QUAN: