TOÀ S2 CHUNG CƯ VINHOMES SKY LAKE

Tòa S2 là tòa thứ hai dự của dự án Vinhomes Sky Lake của chủ đầu tư Vingroup, dự án nằm ngay mặt đường vành đai 3 cùng hồ lớn.

- Upadate và Bảng Giá Căn Hộ ->Click->

Tổng quan dự án Vinhomes Sky Lake


Tổng quan dự án Vinhomes Sky Lake

Vị trí dự án Vinhomes Sky lake

Vị trí dự án Vinhomes Sky Lake.

Thông số dự án Vinhoms Sky Lake.
Tổng quan tòa S2 Vinhomes Sky Lake.

Tổng quan tòa S2 Vinhomes Sky Lake.

Tổng quan tiện ích Vinhomes Sky Lake.

Tổng quan tiện ích Vinhomes Sky Lake.

Mặt bằng tòa S2 dự án Vinhomes Sky Lake.
Mặt bằng tòa S2 dự án Vinhomes Sky Lake.

Thiết kế căn hộ S2 vinhomes Sky Lake.
thiết kế 2 vinhomes skylake.
Thiết kế 3.
Thiêt kế 4 Vinhomes ky Lake.
Thiet kế 5.
Thiết kế các căn hộ thuộc tòa S2 Vinhomes Sky Lake.

BÀI LIÊN QUAN: