Chủ căn hộ cần được hỗ trợ tài chinh trong cải tạo chung cư cũ

Trong văn bản gửi Sở xây dựng TP.HCM của hiệp hội bất động sản TP.HCM góp ý về dự thảo quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm cư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư, hiệp hội chỉ góp ý sửa đổi mọt phần Khoản 2 điều 12 về phương thức bố trí tái định cự.

Cụ thể, sau khi chung cư mới được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, các chủ sở hữu, chủ sử dụng hợp lệ tại chung cư cũ được giải quyết bố trí tái định cư ở căn hộ mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích căn hộ cũ theo phương thức hoán đổi căn hộ đã được chủ sở hữu, chủ sử dụng hợp lệ tại chung cư cũ và nhà đầu tư thỏa thuận và không phải trả thêm chi phí nào, cụ thể, đối với căn hộ, nhà ở tại chung cư cũ không thuộc quyền sở hữu của Nhà nước được bố trí tái định cư theo thứ tự ưu tiên.

Chủ căn hộ cần được hỗ trợ tài chinh trong cải tạo chung cư cũ

Ảnh minh họa

Trong trường hợp chủ sở hữu đã có quyền sở hữ nhà ở tại chung cư cũ khi được bố trí căn hộ mới tại chung cư tái định cư cũng sẽ được cấp sổ hồng và không phải nộp lệ phí trước bạ khi cấp cấp sổ hồng.

Đặc biệt với những hộ được bố trí vào những căn hộ phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích thì được vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam ... về tài chính để thanh toán khoản tiền chênh lệch phải nộp trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư thuộc đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội thì được vay từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội để mua thêm phần chênh lệch diện tích này”.

BÀI LIÊN QUAN: