Thái Nguyên: Dừng dự án khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình II

Giai đoạn 2 Khu công nghiệp Yên Bình II nằm tại xã Đồng Tiến và xã Tân Hương thuộc Phổ Yên đã được UBNH tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định thu hồ và chấm dứt hiệu lực đầu tư đã cấp cho Công ty CP đầu tư phát triển Yên Bình thực hiện.

Dừng dự án khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình II

Cùng với sự kiến nghị của Chủ tịch xã Phổ yên và Giám đốc sở kế hoạch và đầu tư , Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình II tại xã Đồng Tiến và xã Tân Hương (thị xã Phổ Yên) cho Công ty CP đầu tư phát triển Yên Bình thực hiện do nhà đầu tư có văn bản xin chấm dứt hoạt động của dự án theo Điểm a, khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư 2014.

Trước đó Khu công nghiệp Yên Bình II đã được UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý chấp thuận cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển yên Bình thực hiện.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình nộp lại bản chính Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 trong thời hạn 15 ngày; đồng thời yêu cầu Công ty chấm dứt toàn bộ các hoạt động có liên quan đến dự án; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các Sở, ngành liên quan giám sát và tổ chức việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư của chủ đầu tư theo quy định.

BÀI LIÊN QUAN: