Tách 1 phần diện tích Khu đô thị Văn Phú cho Khu đô thị Phú Lương

Khu đô thị mới Phú Lương vừa được nhận thêm lô đất X10 từ khu đô thị mới Văn Phú theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tách 1 phần diện tích Khu đô thị Văn Phú cho Khu đô thị Phú Lương

Theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị mới Văn Phú tại các ô X10, XI3, HT01 , theo đó các ô X10 tách ra khỏi khu đô thị mới Văn phú để sáp nhập vào khu đô thị Phú Lương, Đồng thời điều chỉnh các ô đất quy hoạch XI3, HT01 có chức năng mặt nước, cây xanh, hạ tầng đô thị thành các ô đất quy hoạch có chức năng xử lý nước thải ngầm , bãi đỗ xe, cây xanh, nhà ở liền kề.

Việc xây dựng bổ sung trạm xử lý nước thải cục bộ ngầm công suất 4.500m3/ngày đêm phục vụ xử lý nước thải của toàn bộ khu đô thị mới Văn Phú. Tổng diện tích của các ô đất điều chỉnh rộng khoảng 7.378m2 (gần 0,7378ha), dân số khoảng 128 người.

Việc điều chỉnh này dựa trên nguyên tắc kế thừa nội dung cơ bản của Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Văn Phú (lần 2) đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt tại Quyết định số 927/QĐ-UBND, ngày 14/4/2008, điều chỉnh cục bộ các ô đất quy hoạch ký hiệu X10, X13, HT01. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh tại các ô đất nêu trên được giữ nguyên theo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Văn Phú (lần 2).
Điều chỉnh bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở, cơ cấu tổ chức lại đất hạ tầng kỹ thuật và giao thông đảm bảo cân đối các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu vực phù hợp theo Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 được duyệt và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với đồ án quy hoạch, dự án đầu tư Khu đô thị mới Phú Lương. Đề xuất giải pháp mới về tổ chức không gian kiến trúc hài hòa với các công trình lân cận trong khu vực.
Khu đô thị mới Văn Phú nằm trên địa bàn phường Phú La, quận Hà Đông có quy mô 94,1ha và mức đầu tư 820 triệu USD, do Công ty CP đầu tư Văn Phú - Invest làm chủ đầu tư.

Nguồn : baodautu.vn

BÀI LIÊN QUAN: