Margin Trading trong đầu tư chứng khoán là gì ?

Khi học lý thuyết về đầu tư chứng khoán chúng ta thường không biết đến khái niệm Margin là gì? khưng trên thực tế chúng ta lại rất hay gặp khái niệm này, vậy Margin là gì ?

Margin trong đầu tư chứng khoán là gì ?


Khái niệm Margin Trading là hoạt động giao dịch ký quỹ hay thực chất là hình thức vay tiền để mua chứng khoán. Đây là hoạt động làm nâng cao hiệu quả của nhà đầu tư nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

1. Giao dịch ký quỹ là gì?

Khi thực giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư được phép sử dụng hạn mức tín dụng do Công ty Chứng khoán môi giới cấp. Khoản tiền này được đảm bảo bằng khoản ứng trước bằng tiền hoặc bằng chính cổ phiếu được mua.

Như vậy giao dịch ký quỹ trên thực tế là việc vay tiền để mua chứng khoán. Việc giao dịch ký quỹ giúp bạn nhanh chóng chớp cơ hội khi nhận ra chứng khoán mạnh, nhưng chúng tiềm ẩn rủi ro vì bạn phải trả lãi suất cho các chứng khoán trong tài khoản Margin sẽ trở thành tài sản thế chấp cho các khoản vay.

Thông thường những nhà môi giới thường chỉ cung cấp dịch vụ Margin cho một số cổ phiếu trong danh sách được chọn nhàm hạn chế rủi ro.

2. mua ký quỹ và bán ký quỹ.

- Mua ký quỹ ( Long position) Đây là hình thức nhà đầu tư mua cổ phiếu bằng hình thức vay thêm tiền từ công ty chứng khoán. Tất nhiên họ phải có trách nhiệm trả cả lãi lẫn gốc cho nhà môi giới.
- Bán ký quỹ ( Short position) Đây là hình thức nhà đầu tư vay chứng khoán từ chứng khoán của công ty chứng khoán để bán và nhà đầu tư phải có nghĩa vụ hoàn trả lại số chứng khoán đã vay của công ty chứng khoán cùng với các khoản phát sinh từ hợp đồng liên quan ( Hình thức này chưa được áp dụng ở thị trường Việt Nam )

BÀI LIÊN QUAN: