Chứng khoán Rồng Việt phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Chứng khoán Rồng Việt phát hành 300 tỷ đồng tiền trái phiếu, Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được dùng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tụ doanh/ bảo lãnh phát hành và tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Chứng khoán Rồng Việt phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó Hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt ( mã VDS) đã thông qua việc phát hành 300.000 tría phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo với giá 1 triệu đồng/ trái phiếu. Trái phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ, chia làm nhiều đợt phát hành nhưng tối đa không quá 12 tháng và thực hiện hoàn tất trong năm 2016.

Đợt phát hành này công ty sẽ thu về 300 tỷ đồng nhằm cân đối và sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh và bảo lãnh phát hành. Được biết trong năm 2016, Rồng Việt đã tăng vốn lên 700 tỷ đồng và đồng thời nới room tối đa cho NĐTNN.

Với kết quả kinh doanh đạt được trong 10 tháng đầu năm 2016, công ty đã hoàn thành 84,34% kế hoạch doanh thu và 68,66% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đặt ra cho năm 2016.

Mục tiêu công ty đặt ra trong năm 2016 đạt 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 232 tỷ đồng doanh thu.
Ở hoạt động môi giới chứng khoán, thị phần của VDSC trong năm 2015 là 1,58%, tăng 8,2% so với năm 2014 trong đó, thị phần tại HSX là 1,72%, HNX là 1,02% và sàn UPCoM là 1,91%

Kế hoạch thị phần ở hoạt động môi giới chứng khoán được công ty đặt ra cho năm 2016 đạt 3%, trong đó thị phần tại HSX là 3,5%, HNX là 1,7% và UPCoM là 2%.

Hiện tại giá cổ phiếu của VDS đang được giao dịch xung quanh mức giá 7.500 đồng/cổ phiếu.

BÀI LIÊN QUAN: